Lễ ra mắt tổ tư vấn, hỗ trợ hoc sinh trường THCS xã Hua Nà